CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

yalıtım malzemesi üretimi

2005 yılından bu yana Konya’daki fabrikamızda Türkiye ve Ortadoğu’nun ilk ve tek selüloz esaslı bor katkılı; ısı, ses ve yangın yalıtım malzemesi olan CelluBOR’un ve bu yalıtımın uygulama sistemleri olan CelluMAK yalıtım püskürtme makinalarının seri üretimi yapılmaktadır.

2006 yılında yılın yatırımı ödülüne layık görülen üretim tesisimizde; her yıl binlerce ton atık kağıt, nitelikli ve doğal yalıtım malzemesine dönüştürülerek çevreye ve ekonomiye katkı sağlamaktadır.

Fabrikamızda; TSE, ISO 9001:2008 ve CE kalite standartlarına göre üretim yapılmaktadır. Yıllık 500.000 m3 üretim hacmine sahip üretim hattımız otomasyon sistemine dayanmaktadır. TSE, TÜBİTAK, Üniversiteler, Akredite Laboratuvarlar ve Fabrikamızda gerekli bütün testler özenle yapılmaktadır.

Üretimde verimli ve düşük enerji sarfiyatı ile ekolojik sisteme maksimum katkı sağlanmaktadır. Birim enerji tüketimi açısından mineral yünlerin üretimindeki enerji sarfiyatı ile karşılaştırıldığında CelluBOR yaklaşık 20 kat daha düşük enerji tüketimine sahiptir. Konya üretim tesisimizden birçok ülkeye ihracatımız artarak devam etmektedir.

2005 yılında ve 2007 yılında devreye alınan üretim hatlarımız kapasite ve teknoloji bakımından sektörde dünya sıralamasında yer almaktadır.

Fabrikamız 2016 – 2017 yıllarında Dünya Çevre Sağlığı ve Güvenliği’nin gerektirdiği en son gereksinimlere göre yeniden dizayn edilmiştir.

 

 

Ar-Ge

CelluBOR müşterilerine her zaman iyi ürün sunabilmenin şartının bilgi ve teknoloji yatırımı olduğunun bilinciyle işe başladığı günden itibaren Ar-Ge faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir. Üretilen ürünlerin kalite standardizasyonu için analiz ve kontroller mütemadiyen olarak yapılmaktadır. Ar-Ge merkezimizde farklı disiplinlerden gelen teknik uzman ve araştırmacılar görev almaktadır.

üretimde arge

 

 

 

 

Laboratuvarda ağırlık olarak elyaf kalınlık ve boy analizi, farklı bor türevlerinin elyaflarla oluşturduğu bileşkelerin analizleri yapılmaktadır. Fabrikamızda üretilen her bir paketin üzerine üretim bilgileri ve zamanı yazılmaktadır.

ARGE Merkezimiz yeni ürün geliştirme ve mevcut ürün iyileştirme, enerji verimliliği, püskürtme makinesi simülasyon-modelleme-tasarımı ve çevre teknolojileri konularına odaklanmaktadır. 

ARGE Merkezi; üretimde kullanılan hammadde, kimyasal madde ve katkı maddelerine teknik ve ekonomik açıdan alternatifler geliştirme, rakip ürünlerindeki gelişmeleri izleme, müşterilerin tercihlerine uygun ürün geliştirme, üretim işletmesini daha verimli hale getirme, yeni teknolojileri izleme, katma değeri yüksek ürünlere yeni kullanım alanları bulmadan yola çıkarak katma değeri yüksek özel ürünler geliştirme, üniversite, kamu kurumları ve diğer özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak ürünlere yönelik müşteriden gelen taleplerin karşılanması, yeni ürünlere yönelik çeşitli test, analiz ve tanımlama, hizmetlerinin verilmesi, yerli teknoloji ve ‘know-how’ geliştirme gibi konularda çalışmalar yapmaktadır.

 

 

 

 

Püskürtme Makineleri Simulasyon-Modelleme-Tasarım

CelluMAK makinaları simulasyon ve modelleme faaliyetleri kapsamında, üretim iyileştirme, uygun proses seçimi, enerji tasarrufu ve verimliliği gibi alanlarda çalışmalar yapılıyor. Bu amaçla elektrik panosu, pompa, fanlar, hava kilidi, püskürtme tabancası gibi çeşitli ekipmanların simülasyonları ile proseslerin modellemeleri gerçekleştirilirken; makine ve parçalarının boyutlandırılması ile yapıştırıcı-püskürtme sisteminin adaptasyonuna yönelik araştırmalar yapılmaktadır.

 

 

 

 

üretimde enerji verimliliği

Enerji Verimliliği

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli girdilerinden biri olan enerjide verimlilik kavramı CelluBOR için büyük önem taşımaktadır. Şirketimizin pazarda rekabet gücünü artırma isteği, Kyoto yükümlülük süreci, artan enerji talebi gibi etkenler enerjide verimliliği çalışmalarını vazgeçilmezlerimiz arasına sokmaktadır. Buradan hareketle CelluBOR tüm enerji tüketimlerini izlemek, değerlendirmek, oluşabilecek uygunsuzlukları düzeltmek ve enerji verimliliğini arttırmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

 

 

 

 

Çevre ve Atık Kazanım Teknolojileri

Sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkelerinden olan ve CelluBOR’un da benimsediği çevreyi koruma anlayışı, tüm faaliyetlerde olduğu gibi, çevreye uyumlu ürün ve teknoloji geliştirmeyle ilgili çalışmaktır. Bu kapsamda atık kağıt ve kağıt türevlerinin geri kazanılması, daha fazla ağaç kesiminin azaltılması, çevreci proseslerin geliştirilmesi ve atıkların geri kazanımı, yaşam döngüsü çalışmalarının yapılması gibi faaliyetlere katkı sunulmaktadır.

çevre atık kazanım

 

 

 

 

yalıtım çözümü

Müşteri ve Çözüm Odaklı Çalışmalarımız

Müşteri odaklılık felsefesine uygun olarak, güçlü altyapısı ve profesyonel insan kaynağı ile CelluBOR, müşterilerine ve çözüm ortaklarına fonksiyonel çözümler sunma, yalıtım ihtiyaçlarına cevap verme misyonunu üstleniyor. Ulusal ve uluslararası standartlara göre en optimum çözümü sunmaktayız.

 

 

 

 

Sahip olduğumuz kalite belgeleri

yalıtım
ısı yalıtımı
ses yalıtımı
yalıtım malzemesi
cellubor

 

 

 

 

CelluBOR uygulamaları

cellubor
çağ mühendislik
yalıtım malzemesi
ısı yalıtımı
ses yalıtımı
yangın önleme
selüloz yalıtım
cellubor yalıtım