CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

Apartmanlarda Isı Yalıtım Kararı Nasıl Alınır?

CelluBOR

Isı yalıtımı, ortamdan dışarıya enerji akışını azaltmak için uygulanan bir yöntemdir. Apartman ısı yalıtımı, yapının mimari durumu ve sağlamlığı açısından gerekli bir işlemdir. Bina ya da siteler belirlenen bir uygulama programını gerçekleştirmek amacıyla karar alır. Bina yöneticisi ve kat maliklerinin katıldığı toplantıda ısı yalıtımı işleminin detayları görüşülür. 

Isı Yalıtımı İçin Karar Örneğinde Bulunan Maddeler

Apartman ısı yalıtımı genel kurul tutanağında, gündem ve kararlar yer alır. Yoklama, açılış ve divan başkanlık heyetinin seçimi gerçekleştirilir. Sonrasında, denetçi ve yönetim kurulu üyelerinin tercihi ile toplantı devam eder.

Dış cephe yalıtım uygulaması, firma ve teklifler ile sözleşmeler belirlenir. Kararda sitenin ve firmanın ismi ile karar tarihi belirtilmek zorundadır. Tutanakta bulunan kararlar beş madde içerisinde toplanır.

Komisyon üyelerinin seçimi, ısı yalıtım uygulaması kararı ve firmaların teklifleri ile isimleri, firma avukatı ve vekâlet detayları açık bir şekilde belirtilir. Bu işlemin yapımına yüklenici firma tarafından başlanıp oy çokluğu ile alınan kararlar gerçekleştirilir.

Apartman ısı yalıtımı, kanuni zorunluluklar doğrultusunda uygulanır. Yapı iyileştirilerek enerji tasarrufu sağlanır.    

Yalıtım Kararı Alınırken Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. ve 20. Maddesi, tüm kat maliklerinin ana taşınmazın bakımından ve masraflarından sorumlu olduğunun göstergesidir.

Apartman ısı yalıtımı kararı alınırken yönetici ve kat malikleri söz sahibi olur. Uygulamanın maliyeti, hisse payına göre değerlendirilerek hesaplanır. Toplantıda ısı yalıtım  kararı ile birlikte diğer ihtiyaçlar da belirlenir. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa, birkaç görüşme daha gerçekleştirilir.

İkinci toplantıda komisyon seçilerek yetkilendirilir. Firmalardan idari ve teknik şartname ile fiyat istenir. Kullanılacak malzemeler araştırılır. Malzemenin kalınlığı, cinsi ve diğer teknik detaylar net bir şekilde belirtilir. Teklifler kat malikleri ve komisyon ile birlikte kriterlere göre değerlendirilir. Teklifler değerlendirilirken sunulan çözümlerin TSE belgeleri, kalite belgeleri, CE belgeleri kontrol edilmelidir. Özellikle ısı yalıtımında CE belgeli ısı yalıtım çözümleri ile Cellubor firması bayileri kaliteli çözümler sunabilir.

Zorunlu ihtiyaçlardan doğan apartman ısı yalıtımı kararı, bazı şekil şartları çerçevesinde kanunen geçerli olur. Karar noter onaylı karar defterine işlenerek imzaya açılır.

Isı yalıtım  uygulamasında bor katkılı selüloz ürünlerinin tercih edilmesi;  uygulama kolaylığı, sağlamlığı ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olması nedeniyle, dış cephe söve ve kat silmesi uygulaması ile desteklendiği zaman yapının performansı katbekat artar. Isı kaybını düşüren söve kaplama, belirtilen sıcaklık göstergelerini korur. Isı yalıtım malzemeleri, rüzgâr ve nemin etkilerinden zarar görmesini engelleyerek düzenin sürekliliğini sağlar.