CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

Endüstriyel Tesislerde Yalıtımın Önemi Ve Faydaları

CelluBOR

Ülkelerin yapısına göre değişiklik göstermekle birlikte sanayi, enerji tüketimi içinde en büyük paya sahip sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk sanayi sektörü, içinde özellikle yüksek enerji tüketen sanayileri barındıran bir yapıya sahiptir. Dünyada rekabetin artması yüzünden, enerjiye olan ihtiyaç sürekli olarak artmaktadır. Dolayısıyla bu durum, enerji talebini karşılamak için sürekli olarak yeni kaynakların bulunmasını şart koşmaktadır. Sanayi tesislerinin artan enerji ihtiyacı, enerjinin pahalı olması ve sürekli olarak talebin yükselmesi, işletme maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle hem sanayi ve endüstride maliyetleri düşürmenin hem de enerji verimliliğini arttırmanın en etkili yollarından birisi, doğru yapılan yalıtım çözümleridir. Enerji tasarruflarının sanayi sektöründe bu denli yoğun olması, sanayide enerji tasarrufu maliyetlerinin diğer sektörlere oranla daha düşük olmasından kaynaklanır. Üstelik enerji tasarrufu yatırımı kısa süre içinde kendini amorti eder. Bu kısa süre yaklaşık olarak üç yıldır. Tüm bu özelliklerine ek olarak enerji tasarrufu yatırımları, sanayinin modernizasyonuyla beraber rekabet gücünün arttırılmasında da belirleyici olmaktadır.

 

Yalıtımın Faydaları

 

Yalıtım sistemleri, kurulduğu andan itibaren uzun vadeli faydalar sunar. Ancak bunun için yalıtım sisteminin düzgün ve doğru biçimde kurulmuş olması gerekmektedir. Endüstriyel sistemlerde yalıtımın faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Yalıtım sistemi enerji maliyetinin düşmesini sağlar
  • Nemin yoğunlaşmasını önler
  • Yeni mekanik ekipmanın kapasitesinin ve boyutunun azalmasını sağlar
  • Proses performansını geliştirir
  • Kirletici emisyonları azaltır
  • Akustik performansı arttırır
  • Gürültü seviyesini azaltır
  • Yatırım getirisini en üst seviyeye çıkartır
  • Estetik olarak da görünümü iyileştirir
  • Yangın koruması sağlar

 

Endüstriyel Tesislerde Neden Yalıtım Yapılmalıdır?

 

Endüstriyel ve sanayi üretim tesislerinde yalıtım yapılması, enerji verimliliğine faydalı olduğu gibi üretim maliyetlerinin düşmesine de katkı sağlamaktadır. İyi ve düzgün yapılan bir ısı yalıtım sistemi, sıcak yüzeylerin sıcaklıklarını düşürdüğü gibi kazara oluşabilecek yanıkların önlenmesinde de etkilidir. Yalıtım, boruların ya da ekipmanın yüzey sıcaklığının daha düşük ve güvenli seviyeye inmesini sağlar. Böylece işçi güvenliğinin artmasının yanı sıra yaralanmadan kaynaklı işçi duruş süresinin önlenmesini de sağlar. Ayrıca iyi yapılmış bir ses yalıtımı da eklenince, yayılan ses absorbe edilir. Daha sessiz endüstriyel üretimin çalışanların moralini, sağlığını ve iletişimini geliştirdiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Tesislerde yapılan yalıtımlar sayesinde, çalışma ortamında da iyileşme sağlanır.