CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

Isı Yalıtımı Hangi Alanlarda Kullanılabilir?

CelluBOR

Isı Yalıtımı Hangi Alanlarda Kullanılabilir?

Isı yalıtımı, dış mekân ve iç mekân arasındaki ısı iletimini engellemek için yapılır. Isı yalıtımı uygulamalarıyla alanların yazın sıcak, kışın soğuk olmasının önüne geçilir. En önemli katkısı ise enerji tasarrufu sağlaması noktasındadır. Bir yandan fatura giderlerini düşürürken bir yandan da ithal edilen enerjiye olan ihtiyacı azaltarak, ülke ekonomisine katkı sağlar. Mevsim değişikliklerine rağmen; iç mekânlardaki ısı farklılığının çok büyük değişimlere uğramadan, stabil bir çizgide kalması hastanelerde ısı yalıtımına duyulan ihtiyacı da karşılar. Olumsuz hava koşullarına rağmen, yapının uzun ömrünü koruyabilmesinde de ısı yalıtımının etkisi büyüktür. Dış kaynaklı fiziksel hasarlara karşı yapıyı daha dayanıklı ve güçlü hâle getiren ısı yalıtım uygulamaları, günümüzde birçok yapıda karşımıza çıkar. Hatta ısı yalıtım uygulamalarının tüm yapılarda gerçekleştirilebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Isı Yalıtımlı Yüzeyler

Isı yalıtımı, bir binayı oluşturan yapı elemanlarının yüzeylerine uygulanır. Bu yapı elemanlarını çatı, döşeme, duvar, kolon, kiriş ve tesisat boruları olarak sıralayabiliriz. Bir yüzeye ısı yalıtımı yaptırmak istediğinizde, öncelikle bu yüzeyin yapı içerisinde bulunduğu yere göre sınıflandırılması yapılır. Bu sınıflandırma dış cephe, iç cephe ve çatı ısı yalıtımı şeklinde yapılmaktadır. Yüzeyin ait olduğu sınıflandırma grubuna göre, ısı yalıtım malzemeleri ve uygulama sistemi belirlenir.

Isı Yalıtımı Uygulanan Alanlar

Isı yalıtımı uygulanan alanlar denilince, ilk akla gelen konutlardır. Özellikle son yıllarda, konutlardaki ısı yalıtımı uygulamaları çok arttı. Konutlara ek olarak, içerisine girdiğimiz birçok özel ve kamusal alanda da artık ısı yalıtımına rastlamak mümkün. Örneğin; insan sirkülasyonunun çok olduğu ibadethanelerde, ısı yalıtımı olmazsa olmazlar arasında. Yüksek ve geniş bir alana yapılan ibadethanelerde; ibadetlerin huşu içerisinde yapılabilmesi için yaz aylarında serin, kış aylarında sıcak kalan bir ortama ihtiyaç vardır. Bu da ancak ısı yalıtım uygulamalarıyla mümkün olabilir. Buna ek olarak, spor salonlarında da benzer bir durum geçerlidir. Özellikle sporcuların hasta olmaması ve elektrikli ısıtıcıların yol açtığı yangınlardan kaçınmak için, spor salonlarında ısı yalıtımı yapılır. Yine insan trafiğinin yoğun olduğu kongre salonları, hastaneler, okullar, kültür merkezleri, sinema ve tiyatro salonları ısı yalıtımı uygulanan alanlardır.

Kamusal alanların dışında, otel gibi özel alanlarda da enerji giderlerinin azaltılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için ısı yalıtımına ihtiyaç duyulur. Ofislerde çalışan verimliliğinin arttırılması, uygun çalışma koşullarına bağlıdır. Sanayileşmenin artışına paralel olarak, endüstriyel tesisler de ısı yalıtımı uygulanan başlıca alanlar arasındadır. Çiftçiler, toptancılar ve marketler soğuk hava depolarına ihtiyaç duyarlar. Büyük miktardaki ürünlerini bozulmadan saklamak için, depo olarak kullandıkları alana ısı yalıtımı yaptırırlar. Isı kaçışına izin vermemelerinden dolayı, ortamı soğutmak için kullandıkları enerjiyi verimli kullanmış olurlar. Isı yalıtımı sadece beton binalarda kullanılmaz. Ahşap ve prefabrik yapılarda da ısı yalıtım uygulamaları yapılır.