CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Arasındaki İlişki

CelluBOR

Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Arasındaki İlişki

Dünya üzerinde en çok tükettiğimiz enerji kaynağı fosil yakıtlardır. Kömür ve petrol türevleri olarak ifade edebileceğimiz bu fosil yakıtlar, maalesef tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Diğer yandan tükenmese dahi, fosil yakıtların üretimi ve kullanımı sırasında ortaya çıkan sera gazı nedeniyle hava kirliliği meydana gelmektedir. Tüm Dünya toplumunu ilgilendiren bu hususlara ek olarak, Türkiye’nin özel şartlarını da ele almamız gerekir. Türkiye yaklaşık %70’i bulan ithalat oranıyla, enerjide dışa bağımlı bir ülke. Enerjiyi dövizle satın aldığını da unutmamak gerekir. Türkiye’nin enerji ithalatı, döviz kurundaki dalgalanmalardan da etkilenmektedir. Fazladan kullandığımız her enerji, ülke ekonomisine, dolayısıyla her eve zarar vermektedir. Bu şartlar altında enerji tasarrufu yapmak kaçınılmazdır. Türkiye’de kullanılan enerjinin yaklaşık %26’sı ısınma için kullanılmaktadır. Isınma giderlerinde yaşanacak bir azalmanın bütçeye olumlu etkisi hemen hissedilecektir. Bu nedenle enerji tasarrufu sağlamak için önceliğimiz ısı yalıtımı olmalıdır.

Hava bir gazdır ve her yerden sızabilir. Kış aylarında iç mekânların daha sıcak ve yaz aylarındaysa daha serin olabilmesi için, ısı kaçağına izin vermeyen ısı yalıtım uygulamalarının yapılması gerekir. Isı yalıtım, uygulamaları ısı kaçağına izin vermeyerek ortam sıcaklığının stabil tutulmasını sağlar. Böylelikle, kışın ısınma için harcanan doğal gaz ve elektrik miktarı azalır. Diğer yandan, yazın klima kullanımının yol açtığı yüksek faturalarda da düşüş gözlenir. Isı yalıtımı sayesinde aynı alan daha az enerjiyle ısınır, enerji verimliliği sağlanmış olur. Enerji verimliliğine ek olarak, kullanımlarımızı kontrol altına aldığımızda ve tedbirlerle desteklediğimizde tasarruf ettiğimiz enerji miktarı da artar.

Evlerde Isı Yalıtımıyla Enerji Tasarrufu

Evlerde ısı yalıtımıyla enerji tasarrufu sağlamak ve gider kalemlerimize olumlu yansımasını hemen görmek istiyorsak, öncelikle dış cepheye ve çatıya ısı yalıtımı yaptırmamız gerekir. Olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen, yapının dışarıyla temas eden geniş yüzeyini oluşturan bu birimlere uygulanacak ısı yalıtımıyla; büyük oranda enerji tasarrufu sağlanabilir. İkinci sırayı ise iç cephe ısı yalıtım uygulamalarına verebiliriz.

Isı yalıtımıyla yaptığımız enerji tasarrufunu artırmak için, kullanılan yalıtım malzemelerinin niteliğine ve kalınlıklarına dikkat edilmelidir. Düşük ısı iletim değerlerine sahip, yoğuşmayı önleyen, nefes alabilen CelluBOR ısı yalıtım malzemelerini seçebilirsiniz. CelluBOR ısı yalıtım malzemeleri püskürtmeyle uygulama yapma imkânı tanımaktadır. Püskürtme sistemiyle yekpare bir görüntü elde edilir, ek yeri olmadığı için ısı kaçakları oluşmaz. Yapı ömrü ile eşdeğer kullanım süresine sahiptir. Böylelikle ısı yalıtım maliyetiniz, yapacağınız tasarrufla 2-3 yıl içerisinde kendini ikame eder.