CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

TSE Belgesi Nedir? Neleri Kapsar?

CelluBOR

TSE Belgesi, Türk Standart Enstitüsü tarafından verilen Türk standartlarına uygunluk belgesine verilen addır. Ülkemizde standardı belirlenen konularda üretim ve yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış kuruluşların söz konusu mamullerinin, ilgili Türk Standartlarına uygunluğunu gösterir. Yapılan anlaşmayla, TSE markasının faaliyet hakkı verilerek şirket adına oluşturulur. Şirket tarafından oluşturulan ve üzerinde TSE amblemi kullanılacak mamullerin ticari markasını, sınıfını, cinsini, türünü ve tipini belirten bir belgedir.Belgenin geçerlilik süresi bir yıldır. TSE Belgelendirme çeşitleri aşağıda sıralanmıştır.

  • Üretim alanlarının belgelendirilmesi
  • Mamullerin belgelendirilmesi
  • Hizmet alanlarının belgelendirilmesi
  • Laboratuvarlara belge verilmesi
  • Tehlikeli Atık Taşıyan Araçların ve kara yollarının belgelendirilmesi

 

 

TSE Belgesinin Sürekliliğinin Sağlanması

 

TSE belgesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen yollar bulunmaktadır. Bu yolları takip edebilmek için Sistem Kalite Belgelendirme kuruluşlarıyla iletişime geçerek, bilgi alma yolunu deneyebilirsiniz. TSE belgesinin sürekliliğinin sağlanması için üretim analizi yapılır. Bu analiz, üretim sahasında kalite kontrol kabiliyeti ve bu kabiliyetin sürekliliğini teminat altına alan bir ağ kurulup kurulmadığını belirler. İlgili belgelendirme şartlarının öngördüğü tetkik ve deneyler yapılır. Muayene ve deney sonuçlarının, üretim alanı analizlerinin uygun olması gerekir. Bu sonuçlara göre bir yıl geçerliliği bulunan TSE Kritere Uygunluk Belgesi verilmektedir.

 

TSE Belgesi Ne İşe Yarar? Yararları Nelerdir?

 

Bir hizmetin, ürünün ya da malın TSE Belgesine sahip olması öncelikle tüketicinin o markaya güven duymasını sağlamaktadır. Ürüne, hizmete ya da mala karşı tüketicinin güven duyması, firmanın piyasada marka olmasını da sağlayacaktır. Firmalar için markalaşma sektörde kolaylıklar sunmaktadır. Bir kuruluşun belgelendirme için başvurması durumunda üretim alanının uygunluğu, üretimde kullanılan teknoloji, cihazlar ve bunların çevreye karşı uyumları değerlendirilmektedir. Ürünlerin kontrolleri ve tetkikleri şartlara uygun bulunduğunda, bir yıl geçerli olmak üzere TSE belgesi verilmektedir. TSE Belgesinin iletmeye sağladığı faydaları şöyle sıralayabiliriz:

  • Maliyet düşer, ticari anlamda yükseliş yaşanır
  • Pazara erişimde kolaylık sağlar
  • Tüketici gözünde güven oluşturulur
  • Ürünün güvenli olduğuna dair teminat oluşur
  • Özel sektör ve kamu ihalelerinde avantaj sağlar