CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

Yalıtım Nedir?

CelluBOR

Yalıtım Nedir?

Yalıtım, Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı sözlükte iki anlamıyla geçmektedir. Birincisi fizik terimi olarak; “ elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni lastik, kauçuk, porselen gibi bir maddeyle kaplama işi” anlamında kullanılmıştır. İkinci anlamı ise; “elektrik, ses ya da ısı akımını engelleme olayı” olarak ifade edilmiştir. Gündelik hayatta bildiğimiz anlamıyla ise binaları istenmeyen ses, nem, su, sıcak, soğuk ve yangına karşı koruyan uygulamaların tümüdür.

Yalıtım kelimesi, izolasyon yerine de kullanılmaktadır. Yalıtım uygulamaları, insan sağlığını koruması ve enerji tasarrufuna imkân tanıması nedeniyle tercih edilmektedir.

Yalıtım Çeşitleri

  • Isı Yalıtımı: Isı yalıtımı tesisatlara ve binalara uygulanan yalıtım çeşitlerindendir. İç ve dış cephede uygulama imkânı bulabileceğiniz ısı yalıtımı; yazın sıcak havanın, kışın ise soğuk havanın içeri girmesini engeller. İnsanlar için sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı sunduğu gibi, binaların ömrünü uzatır. Sarf edilen enerji miktarını azaltır, enerji verimliliğini yükseltir. Faturaları düşürür ve ülke ekonomisine katkı sağlar.
  • Ses Yalıtımı: Ses yalıtımı, gürültünün içeri girmesini engellediği gibi istenmeyen seslerle çevrenin rahatsız edilmesinin de önüne geçer. Gürültünün insan sağlığı üzerindeki stres, öfke, dikkat dağınıklığı ve düşük verim gibi olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. Bina duvarlarına ses yalıtımı yapılabildiği gibi tesisatlara, makinelere ve ekipmanlara da ses yalıtım uygulamaları yapılabilmektedir.
  • Su Yalıtımı: Su yalıtımı, değişen hava koşullarına karşın binanın dayanım gücünü arttırır. Su ve nem nedeniyle binada oluşabilecek hasarların önüne geçer. Su yalıtımı binanın temeline, duvarlarına ve çatıya uygulanabilir. Su yalıtımı yapılmayan bir bina temeli, zamanla su alarak korozyona uğrayabilir ve depreme dayanıklılığı azalır. Diğer yandan, çatıya yaptırılacak su yalıtımı ile sağanak yağışlarda içeriye su sızmasının önüne geçilebilir.
  • Tesisat Yalıtımı: Türkiye’de yeni yeni bilinmeye başlanan tesisat yalıtımı, binayı ısıtmak ve soğutmak amaçlı kullanılan tüm tesisatlara uygulanabilmektedir. Hem tesisatın korozyona karşı dayanım gücünün arttırılması hem de enerji tasarrufu sağlaması açısından, tesisat yalıtımı yaptırılmalıdır.
  • Yangın Yalıtımı: Yangın yalıtımı, binayı yangına karşı korur. Yangın yalıtımı ile binada yangının çıkmasını engelleyebilir veya çıkan yangının yayılmadan sönmesini sağlayabilirsiniz. Yangın kontrolden çıkan ateş demektir. Kontrolden çıkmış bir ateş, dakikalar içinde hem can hem mal kayıplarına neden olabilir, geri dönüşü olmayan sorunlar yaratabilir. Yangından en az zararla kurtulmak ve çıkan yangının söndürülmesi için gereken zamanı tanıması açısından, yangın yalıtımı yaptırmak önemlidir.