CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

Ses Yalıtımı ve Akustik

Ses yalıtım malzemeleri sesin oluştuğu mahalde tutulmasını sağlayan, binanın diğer mahallerine iletilmesini ve dışarıdan mahal içine istenmeyen bir sesin gelmesini engelleyen ürünlerdir.

Ses yutucu malzemeler ise ortamda titreşerek akustik kalitesini düşüren, arka plan gürültüsü ve kötü yankı yapan ses dalgalarını sönümler. Ses yutucu malzemeler tek başlarına sesin dışarıdan içeriye girmesini engellemek için kullanılmaz fakat ses kalitesini kullanıldığı mahallerde önemli ölçüde artırır.

Ses dalgaları bağımsız bölümler arasındaki yapı elemanları üzerinde titreşim meydana getirerek ses geçişine sebebiyet verirler. ses geçişini engellemenin en pratik yolu, bölümler arasındaki ortak yapı elemanının birbirinden bağımsız iki katman ile bölünmesi ve iki katman arasına yay görevi görecek ses yutucu malzemelerin yerleştirilmesidir. Birinci katmandan kısmen geçebilen zayıflamış ses dalgaları ses yutucu malzeme içerisinde büyük oranda sönümlenerek yutulur ve ikinci katmanın kütlesinden kaynaklanan ekstra dirence maruz kalarak ses geçişi minimize edilir. Ses yalıtımında bu prensibe "Kütle - Yay - Kütle Kanunu" olarak bilinir. 

CelluBOR hem ses geçişini engelleme sistemindeki en önemli bileşenlerdendir hem de ses yutucu malzeme olarak kullanılır. CelluBOR, yapılan ses yutum deney sonuçlarına göre ses yutuculukta A sınıfında yer alıp, ses yutma katsayısı 1,0‘dir. CelluBOR doğru yapı bileşenleri ile sistem içerisinde uygulandığında farklı frekanslara göre hava ile yayılan ses yalıtımının ölçülmesi deneylerine göre 70 dB’e kadar ses geçirmeme özelliğine sahiptir. Sahip olduğu düzensiz ve elyaf dokusu sayesinde yankılanma ve çınlamayı önler. Gürültü kirliliğini ortadan kaldırarak huzurlu ve konforlu ortamlar oluşturur.

 

Ses Yalıtımı niçin gereklidir?

 

• Konutlarda ve bitişik nizam evlerde komşular arasında ses geçişini engellemek, otellerde ve ofislerde konforun tesisi, sessiz ve huzurlu alanlar oluşturmak için ses yalıtımı gereklidir.
• Resmi gazetede yayınlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliği” gereği ses yalıtımı yasal bir zorunluluktur.
• Bazen yapılan sohbet veya dinlenilen müzik dahi bitişik dairelerden duyulabilir. Mahremiyet için ses yalıtımı gereklidir.
• Stüdyo gibi ortamlarda ses kaynağından çıkan ses dalgalarının geri yansıyıp var olan sesi bozmaması yani akustik düzenleme için gereklidir.
• Mekanik ses gibi oluşabilecek darbe seslerinin rahatsız edici boyutlara ulaşmaması, henüz kaynağından iletilmeden sönümlemek için gereklidir.
• Yüksek ve düzensiz ses olarak tanımlanabilecek gürültü insan sağlığı ve çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Huzurlu ve sağlıklı ortamların oluşması için ses yalıtımı gereklidir.
• Yaşam alanlarının gürültüden arındırılması ses yalıtımı yapılan ortamı diğerlerine göre daha değerli kılar.

 

 

 

Ses Yalıtım Malzemeleri

CelluBOR Nedir?