CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

 1. Endüstriyel Tesislerde Yalıtım
 2. Endüstriyel Tesislerde Yalıtım
 3. Endüstriyel Tesislerde Yalıtım
 4. Endüstriyel Tesislerde Yalıtım
 5. Endüstriyel Tesislerde Yalıtım
 6. Endüstriyel Tesislerde Yalıtım
 7. Endüstriyel Tesislerde Yalıtım

Günümüzde enerji ihtiyacı sürekli olarak artmakta ve buna bağlı olarak talebi karşılama adına sürekli yeni kaynaklar bulunması gerekmektedir. Türkiye’de enerji tüketiminin % 30-40 oranındaki kısmı sanayi tesislerinde ve endüstriyel işletmelerde gerçekleşmektedir. Sanayi tesislerinin artan enerji ihtiyacı ve enerji fiyatlarının her geçen gün yükselmesi, işletme maliyetlerini doğrudan etkilemektedir.  Bu alanda alınabilecek en etkili önlemlerden birisi, doğru yalıtım çözümleri ile enerji verimliliğini arttırmaktır. Endüstriyel tesislerde enerji tasarrufu yapabilmenin en etkin yöntemi yalıtımdır. Isı yalıtımının standartlara uygun ve doğru bir şekilde yapılması işletme maliyetlerini düşüreceği gibi, uygun hava şartlarında çalışacak işçilerinde verimini ve dikkatini yükseltecektir. Ayrıca enerji giderlerinde tasarruf edecek olan endüstriyel tesis daha rekabetçi bir ortama kavuşacaktır.

Ses yalıtımı da endüstriyel tesisler için oldukça önem arz etmektedir. Yüksek ses ortamlarında çalışmak dikkat dağınıklığını ve iş kazaları gibi istenmeyen sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Makinelerin ürettikleri sesin, çınlama ve yankılanma olarak ortama geri dönmesi istenmeyen durumlardır. Bu durumu önlemek için ses yutucu yalıtım malzemeleri kullanmak gerekir. 

 • CelluBOR Selüloz yünü; Isı ve Ses yalıtımını tek malzeme ile en verimli şekilde enerji tasarrufu sağlar.

 • Uygulama yönteminin püskürtme olması sebebiyle ek yeri oluşturmaz. 

 • Isı ve ses köprüsü oluşturmayan bir yalıtım uygulamasıdır.

 • Her türlü yüzeye hızlı ve kolayca uygulanır.

 • CelluBOR Isı iletim Katsayısı: 0,037 W/m.K’dir.

 • Yüksek ısı kapasitesi ile iklimlendirilmiş ortam şartlarını uzun süre muhafaza eder.

 • Düzensiz ve elyaflı dokusu ile A sınıfı ses yutuculuk sınıfına sahiptir.

 • Ağırlıklandırılmış Ses Yutma Katsayısı: 1,0 ile en iyi ses yalıtım malzemelerindendir.

 • CelluBOR; fabrikalarda oluşabilecek çınlama ve yankılanmayı sönümler ve rahat çalışma ortamı oluşmasına katkıda bulunur.

 • Üzerinde alev ilerlemez, alevle temasında duman ve damlama oluşmaz.

 • Anti-koroziftir.

 • Organik, doğal nefes alabilen yapısı ile sağlıklı ortamlar oluşturur ve nemden etkilenmez.

 • İnsan ve çevre sağlığına zararlı hiçbir madde içermez.

 • Anti-bakteriyel olup içerisinde haşerat ve kemirgen yaşayamaz.

 • Teknik özellikleri ve boyutları zamanla değişmez.

 • Fabrika çatılarında ısı ve ses yalıtımında

 • Fabrika yan duvarlarının ısı ve ses yalıtımında

 • Fabrika içi özel ses yalıtımında

 • Ofis bölme duvarlarının ısı ve ses yalıtımında (kuru duvar sistemlerinde)

 • Toplantı salonlarının ses yalıtımında

 • Mekanik odaların ses yalıtımında

 • Jeneratör odalarının ses yalıtımında

 • Tonoz çatılarda ısı ve ses yalıtımında

 • Kapalı otopark tavanlarının ses yalıtımında

 • Depoların ısı ve ses yalıtımında

Diğer Uygulamalarımız