CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

Isı Yalıtımı

İklim koşullarına göre meydana gelen ısı kayıplarını ve ısı kazançlarını azaltarak enerji giderlerini minimize etmek için yapılan inşa faaliyetlerine ısı yalıtımı denir. Isı yalıtımı yaşadığımız ortamının en verimli şekilde minimum enerji ile iklimlendirilebilmesi için yapılır. Yapılan ısı yalıtımının yapı için faydası ise; yapının zararlı boyutlarda ısı hareketleri ve buhar yoğuşması sonucu zaman içinde yapı hasarlarının (don hasarı, nem hasarı, küflenme, bozulma, demir aksamanın çürümesi-korozyonu vs.) ortaya çıkmasını önlemektir.

Konutlarda ısı yalıtım amaçlı konfor sağlamak ve optimum şartlarda sıcaklık dengesini kurmak oldukça önemli bir durumdur. Isıl konforda aranılan şart; iç ortam sıcaklığı ile yapı elemanlarının arasındaki sıcaklık farkının maksimum 3 - 4 °C olmasıdır.


Isı Yalıtımının Faydaları

• Isınma veya serinleme amacıyla yapılan harcamalardan tasarruf ederek kışın daha iyi ısınmaya, yazın ise serin kalmaya imkan sağlayarak iklimlendirme giderlerinizi düşürür.
• Yakıt tüketimini ve dolayısıyla atık gaz emisyonlarını azaltarak çevre kirliliği ve küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunur.
• Sağlayacağı verimlilikle, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltır.
• Evlerde küflenme, siyah leke ve mantar oluşmasına neden olan terlemeyi (yoğuşma) önler.
• Betonun içerisinde bulunan demirlerin paslanmasını engeller, binanızın depreme karşı dayanıklılığını korur.
• Yaşam alanları içerisinde dengeli oda sıcaklıkları yaratarak konforlu ve sağlıklı mekânlar oluşturur.


Isı Yalıtımı Maliyeti

Isı yalıtımının binanın yapım aşamasındaki maliyeti, yaklaşık bina maliyetinin %2’si kadardır. İnşaat aşamasında ısı yalıtımı yapılmış bir binada; düşük kapasiteli kazan, klima, küçük radyatör ve tesisat kullanılacağı için, işletme maliyetlerinin yanı sıra ilk yatırım maliyetleri de azalacaktır.


Isı Yalıtımının Dünyamıza Faydaları

Dünyada üretilen toplam enerjinin %25’i sanayi üretiminde, %25’i motorlu taşıtların kullanımında, %50’si ise binalarda tüketilmektedir. Bu oranlardan da anlaşılacağı üzere, binalardaki tüketim miktarı, üretilen toplam enerji miktarının yarısı kadar bir büyüklüğü ifade etmektedir. Binalarda tüketilen enerji miktarının çok büyük bir bölümünün binalarımızın ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanıldığını biliyoruz. Enerjinin verimli kullanımı, olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi sürecinde ciddi katkılar sağlamaktadır.

Dünyanın ısınması kutuplardaki buzulların erimesine ve iklim değişikliklerine yol açmakta, buna bağlı olarak doğal hayat giderek yok olmaktadır. Isı yalıtımı, binaların daha az yakıtla ısıtılmasını sağlayacağından, atmosfere yayılan karbondioksit (CO2), kükürtdioksit (SO2) gibi sera gazları azalır. Böylece atmosferde oluşan sera etkisi, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunur.

İnşaatlarda Isı Yalıtımı Yapmanın Önemi

Eski binalara bakıldığında, dış cephelerinde renk solması çatlama gibi birtakım izleri görürüz. Bunun sebebi binanın mevsim şartlarına göre kışın soğuması ve yazın ısınmasıdır. Bu sebeple bina sakinleri olarak insanlar kışın sıcak üfleyen klima ve sobaların yardımı ile evi ısıtmaya çalışırken bunun tam tersi olarak, yaz aylarında yine vantilatör ve soğuk üfleyen klima yardımı ile soğutmaya çalışırlar. Isı yalıtımı mevsim geçişlerindeki ısınmak ya da serinlemek için enerji sarfiyatını azaltmak için yapılan bütün çalışmalara denir. Mevsim şartlarından negatif etkinlenmemek için bu çalışmaları yapmak oldukça önem arz etmektedir.

Tasarruf günümüzde en önemli kaynaklarımızdan birisidir. Bilhassa, büyük kısmını yurtdışından ithal edilen fosil enerji kaynaklarında tasarrufun makro ekonomik anlamda ülke cari açığının azaltılması, mikro anlamda ise hane gider kalemlerinin en önemlilerinden olan iklimlendirme maliyetlerinin en düşük seviyeye çekilmesi anlamı taşımaktadır. Doğru şekilde ve doğru ısı yalıtım malzemeleri ile ekonomiye ve çevreye maksimum fayda sağlanacaktır.


Isı Yalıtımının Katkıları Nelerdir?

Binalarda ısı yalıtım kurallarını konu eden ve 14 Haziran 1999 tarih ve 23725 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 14 Haziran 2000 tarihinde mecburi standart olarak yürürlüğe giren TS 825, ülkemizde ısıtma enerjisi tasarrufu yönünden çok önemli tedbirler getirmektedir.

Prosedürlere uygun olarak yapılan ısı yalıtımı uygulamaları ısınmak veya serinlemek için tüketilen enerji maliyetlerini % 50 oranında düşürerek, kışları daha sıcak ortamlarda, yaz aylarında ise daha serin ortamlarda düşük iklimlendirme maliyetleri ile yatırımcısına yüksek fayda sağlar. Birçok evde küflenme, tavanlarda küçük noktalar ve duvarda bulunan boyaların çürümesini görürürüz. Bunun nedeni binada ısı yalıtımı olmamasıdır. Ayrıca ısı yalıtımı ev içinde terleme ve yoğunlaşma gibi birçok rahatsız edici durumu engeller. Yakıt tüketimini minimuma indirerek tasarruf sağlar. Atık gazların azalmasını sağlayarak çevre kirliliğini engellemeye yardımcı olur.

Enerji kurumları tarafından yapılan araştırmalara göre, orta düzeyli ailelerin bu yalıtım çalışmalarını evlerine uyguladıkları takdirde ülke ekonomisine yıllık olarak yaklaşık 4 milyar dolarlık bir katkı sağlayacağı tutulan istatistiksel çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu yalıtım çalışmaları evimizde rahat vakit geçirmek dışında topluma ve doğaya oldukça katkı sağladığı gözlemlenen durumlar arasında yerini almıştır.


Isı Yalıtımı Binanın Hangi Bölgelerine Yapılmalıdır?

Isı yalıtımı binaların düz teras ve eğik çatılara, dışa bakan duvarlara, binalardaki çıkmaların altlarına, toprakla temas eden duvar ve döşemelere, garaj – depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan duvar ve döşemelere, kombi ile ısıtılan binalarda katları ayıran döşemelere, tesisat boruları, havalandırma kanalları vanalar vb. tesisat elemanlarına ısı yalıtımı yapılmalıdır.

Tüm bu yapılması gereken yerler haricinde, özel olarak tasarlanmış yalıtım kaplamalı cam üniteleri ve yalıtım ile donatılmış ekipmanlar kullanılarak pencerelerden sızan rüzgarları engellemek ve yaz aylarında binanın ısı boyutunu sınırlamak için yapılması gereken önemli bir çalışmadır.


Isı Yalıtımı Nasıl Yapılmalıdır?

Isı yalıtımı, yapıların çatı bölgelerine alttan püskürtme, yalıtım malzemelerinin zemine serilmesi yöntemi ile uygulanabilir. Duvarlarda, dışarıdan yapılan ısı yalıtım uygulamaları tercih edilebilir. Isı yalıtım malzemesinin dışarıdan uygulanması sonucunda, hem cephe malzemesinin de ısı depolama kapasitesinden yararlanılmış olur hem de ağır kütlenin yüksek sıcaklıkta kalması nedeniyle duvar iç yüzeyi ile birlikte duvar kesiti içinde de yoğuşma riski ortadan kalkar. Ayrıca cephenin tümü yalıtım malzemeleri ile korunduğundan ısı köprüleri meydana gelmez. Eğer, kısa sürede ısıtmanın gerekli olduğu yerlerde ise ısı yalıtımı içeriden yapılmalıdır.

Pencerelerde özel kaplamalı enerji geçişini engelleyen cam üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmaktadır. Enerji geçişlerini engellemek için ısı yalıtımı hem binanın içinden hem de dışından yapılmalıdır. Bu çalışmalar bireylerin tasarruf yapmalarını sağlar.