CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

Isı Yalıtımı

İklim koşullarına göre meydana gelen ısı kayıplarını ve ısı kazançlarını azaltarak enerji giderlerini minimize etmek için yapılan inşa faaliyetlerine ısı yalıtımı denir. Isı yalıtımı yaşadığımız ortamının en verimli şekilde minimum enerji ile iklimlendirilebilmesi için yapılır. Yapılan ısı yalıtımının yapı için faydası ise; yapının zararlı boyutlarda ısı hareketleri ve buhar yoğuşması sonucu zaman içinde yapı hasarlarının (don hasarı, nem hasarı, küflenme, bozulma, demir aksamanın çürümesi-korozyonu vs.) ortaya çıkmasını önlemektir.

Konutlarda ısı yalıtım amaçlı konfor sağlamak ve optimum şartlarda sıcaklık dengesini kurmak oldukça önemli bir durumdur. Isıl konforda aranılan şart; iç ortam sıcaklığı ile yapı elemanlarının arasındaki sıcaklık farkının maksimum 3 - 4 °C olmasıdır.


Isı Yalıtımının Faydaları

• Isınma veya serinleme amacıyla yapılan harcamalardan tasarruf ederek kışın daha iyi ısınmaya, yazın ise serin kalmaya imkan sağlayarak iklimlendirme giderlerinizi düşürür.
• Yakıt tüketimini ve dolayısıyla atık gaz emisyonlarını azaltarak çevre kirliliği ve küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunur.
• Sağlayacağı verimlilikle, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltır.
• Evlerde küflenme, siyah leke ve mantar oluşmasına neden olan terlemeyi (yoğuşma) önler.
• Betonun içerisinde bulunan demirlerin paslanmasını engeller, binanızın depreme karşı dayanıklılığını korur.
• Yaşam alanları içerisinde dengeli oda sıcaklıkları yaratarak konforlu ve sağlıklı mekânlar oluşturur.


Isı Yalıtımı Maliyeti

Isı yalıtımının binanın yapım aşamasındaki maliyeti, yaklaşık bina maliyetinin %2’si kadardır. İnşaat aşamasında ısı yalıtımı yapılmış bir binada; düşük kapasiteli kazan, klima, küçük radyatör ve tesisat kullanılacağı için, işletme maliyetlerinin yanı sıra ilk yatırım maliyetleri de azalacaktır.


Isı Yalıtımının Dünyamıza Faydaları

Dünyada üretilen toplam enerjinin %25’i sanayi üretiminde, %25’i motorlu taşıtların kullanımında, %50’si ise binalarda tüketilmektedir. Bu oranlardan da anlaşılacağı üzere, binalardaki tüketim miktarı, üretilen toplam enerji miktarının yarısı kadar bir büyüklüğü ifade etmektedir. Binalarda tüketilen enerji miktarının çok büyük bir bölümünün binalarımızın ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanıldığını biliyoruz. Enerjinin verimli kullanımı, olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi sürecinde ciddi katkılar sağlamaktadır.

Dünyanın ısınması kutuplardaki buzulların erimesine ve iklim değişikliklerine yol açmakta, buna bağlı olarak doğal hayat giderek yok olmaktadır. Isı yalıtımı, binaların daha az yakıtla ısıtılmasını sağlayacağından, atmosfere yayılan karbondioksit (CO2), kükürtdioksit (SO2) gibi sera gazları azalır. Böylece atmosferde oluşan sera etkisi, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunur.