CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

Can Kurtaran Isı Yalıtım Sistemleri Nelerdir?

CelluBOR

Isı yalıtımı binalarda enerji verimliliğinin sağlanmasını, ısıtma ve soğutma konusunda binanın çok az enerjiye ihtiyaç duymasını sağlar. Bu nedenle ısı yalıtımı tüm binalar için son derece önemlidir. Ancak doğru ve düzgün bir şekilde planlanmış bir ısı yalıtımı, yangın koruma yönetmeliğine de muhakkak uygun olmalıdır. Bu sebeple ısı yalıtımı planlanırken, ısı yalıtım malzemeleri doğru belirlenip seçilmelidir.

 

Isı Yalıtım Sistemleri Planlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

Isı yalıtım sistemleri planlanırken dikkat edilmesi gereken konular, dört ana başlık altında toplanabilir. Bunlar malzemelerin içeriği, yangın dayanımı, enerji tasarrufu ve yapıların nefes alması olarak sayılabilir.  Günümüzde yapı malzemelerinin içeriğinin de doğal olmasına dikkat ediliyor. Özellikle mantolama, ısı yalıtımı için daha çok tercih edilmektedir. Yangın dayanımına gelince, ısı yalıtım malzemelerinin yangın yönetmeliğine mutlaka uygun olması gerekmektedir. Isı yalıtım malzemesi yönetmeliğe göre seçilmelidir. Enerji tasarrufunda, ısı yalıtım malzemesinin ısı iletkenlik değeri büyük önem taşıyor.

Yeni Yangın Yönetmeliğine Göre Isı Yalıtımı

 

Yeni yangın yönetmeliğine göre ısı yalıtımı, kamuya açık binalar öncelikli olmak üzere yüksekliği 28,5 m’den fazla olan binaların dış cephelerin hiç yanmaz ısı yalıtım malzemesiyle ya da en az zor yanıcı malzemeyle yapılması gerekmektedir. Ancak yüksekliği 28,5 m’den az olan binaların cephelerinde bulunan pencere ya da benzeri boşlukların üst ve yan kenarlarının (15 cm ve 30 cm eninde) yanmaz malzemeden yapılması gerekmektedir. Pencere gibi korumasız boşluklar arasında kalan bölgeler, düşey olarak 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elemanıyla kaplanmalıdır. Farklı yüksekliklere sahip bitişik yapılarda, yüksek binanın alçak binaya komşu olan dış cephesinin, hiç yanmaz malzemeyle ya da sistemle kaplanması şarttır. Bununla birlikte zemin kotu üzerindeki 1,5 m mesafenin de hiç yanmaz malzemeyle kaplanması gereklidir. Özellikle mantolamada ısı yalıtım ürünleri yapıları tepeden tırnağa sardıkları için, yangın dayanımı cephelerde çok öne çıkar. Tüm bu detaylar dikkate alındığında, en yaygın kullanılan ısı yalıtım malzemesi sınıfı hiç yanmaz A1 sınıfında bulunan taş yünüdür. EPS ve XPS ısı yalıtım ürünleri, zor alevlenici sınıfa yani B sınıfına girmektedir.