CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

Isı Yalıtımı Yaygınlaştırılmalı

CelluBOR

Isı Yalıtımı Yaygınlaştırılmalı

Isı yalıtımı hem Dünya’nın hem Türkiye’nin içerisinden geçtiği süreç dikkate alınarak yaygınlaştırılmalıdır. Isı yalıtımı, enerji verimliliğini artıran ve enerji tasarrufu sağlama konusundaki en etkili tedbirdir. Isı yalıtım maliyetlerinin çok yüksek olduğu yönündeki yanlış kanaatler nedeniyle, insanlar ısı yalıtımından uzak duruyor. Ancak enerji fiyatlarındaki artış ve Dünya’da yaşanan iklim krizi gibi etkiler nedeniyle işin doğrusunu araştırmak için bir fırsat da doğmuş gibi görünüyor.


Isı Yalıtımı Hem Türkiye’yi Hem Sizi Korur

Isı yalıtımı, ısınma ve soğutmada kullandığınız enerji miktarını düşürerek yüksek faturalara son verir. Isı yalıtımının yaygınlaştırılması, hem Türkiye ekonomisini hem de aile bütçemizi korur.

Türkiye kullandığı enerjinin %70’ini yurtdışından ithal etmektedir. İthal edilen enerjinin yaklaşık %33’ü ise konut ve benzeri binalarda kullanılmaktadır. Diğer yandan, tüm Dünya’da enerji fiyatları gün geçtikçe artıyor. Dünya nüfusundaki hızlı artış, sanayi tesislerinin çoğalması ve enerji kaynaklarının azalmaya başlaması, enerjiyi eskisinden daha kıymetli hale getirmeye başladı. Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlı olduğu da düşünüldüğünde, artan fiyatlardan en çok etkilenen ülkelerin başında gelmesine şaşırmamalı. Hem Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak hem de bireysel hayatlarımızda yaşam kalitemizi yükseltebilmek için ısı yalıtımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Şartlar zorlaştığında enerji ithalatında kısıtlamaların yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Isı yalıtımı, Türkiye’de sayısı 25 milyonu bulan konutların %70’inden fazlasında bulunmamaktadır. Türkiye’nin yıllık enerji maliyeti ise 60 milyar doları bulmaktadır ve bunun yaklaşık 23 milyar doları konutlarda ısıtma ve soğutma için kullanılmaktadır. Isı yalıtımın yaygınlaştırılması ve bunun hızlı bir şekilde yaptırılması gerekmektedir.

Çevreye Duyarlı Olalım

Isı yalıtımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte, karbon salınımını azaltarak çevre dostu bir yaklaşım benimsenebilir. Petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanımı arttıkça havaya yayılan karbon salınımı da artmaktadır. Karbon salınımı, bugün Dünya’nın içerisine girdiği iklim krizinin sebepleri arasında gösterilmesi nedeniyle üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konudur. Dünya’daki karbon salınımının %40’ının konut kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Dış cephe ısı yalıtımı yaptırıldığında kullanılan enerji miktarının azalmasına bağlı olarak karbon salınımı da azalacağından, iklim krizinin kontrol altında tutulmasına katkı sağlanabilir.