CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

Kütüphanelerde Ses Yalıtımının Önemi

CelluBOR

Kütüphanelerde Ses Yalıtımın Önemi

Kütüphanelerde ses yalıtımın önemi, bu çağda daha net bir şekilde anlaşılıyor. Kütüphaneler insanoğlunun tarih boyunca bilgiyi ürettikleri, sakladıkları ve paylaştıkları alanlar olmuştur. Geçmişte papirüslerin, şimdilerde kitapların ve bilgisayarların bulunduğu kütüphaneler; okur severlerin ve çalışma ortamına ihtiyaç duyanların sık sık uğradığı, hatta uzun saatler vaktini geçirdiği mekânlardır. Farklı cinsiyet ve farklı yaş gruplarından birçok insanın faydalandığı kütüphaneler, ortak kullanım alanı olarak faaliyet gösterir. Kütüphane gibi ortak kullanım alanlarında aynı anda birçok insan bulunur. Bu nedenle, kütüphanelerde kullanıcıların rahatsız olmaması ve başkalarını rahatsız edici davranışlar içerisinde bulunmaması için bazı tedbirlerin alınması gerekir. Örneğin, rahatsızlık verici durumların yaşanmaması için kullanıcıların uymak zorunda bazı kurallar getirilir; telefon sesinin kapatılması gibi. Ancak bu kurallar yeterli değildir. Bir kütüphane, amacına uygun olarak kullanıcıların kolaylıkla odaklanabilecekleri şekilde tasarlanmalıdır. Bu noktada, öncelikle üzerinde durulması gereken konu ise kütüphanelerde ses yalıtımıdır.

Kütüphanelerde Gürültü Problemi

Çarpık yapılaşmaya bağlı olarak şehir merkezine inşa edilen, trafik gürültüsünün bir hayli hissedildiği, bilgisayar klavyelerinden çıkan seslerin etrafa yayıldığı, telefonların sürekli çaldığı, topuk seslerinin duyulduğu ve nüfusun artışına paralel olarak kullanıcı sayısının hızla arttığı günümüz kütüphanelerinde gürültü en büyük problemler arasında yer almaktadır. Buna ek olarak, kütüphaneler sadece kaynak aramak ve okumak için gidilen bir yer değil, aynı zamanda grup projelerinin de yapıldığı mekânlara dönüşmüştür. Farklı kullanım amaçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, kütüphane binaları artan ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yenilikçi bir çizgide tasarlanmaya başlanmıştır.

Kütüphanelerde Ses Yalıtımı Önerileri

İnsanların verimli çalışabilmesi ve dikkatlerinin dağılmaması için, kütüphanelerde ses yalıtımına ihtiyaç vardır. Gürültüyü mümkün olduğunca dışarda tutmak ve içeri girmesini engellemek için, pencereleri küçük tutmak gibi çözümler hem gün ışığının içeriye girmesini engelleyerek kasvetli bir hava yaratıyor hem de kalıcı bir çözüm sunmuyor. Bunun yerine çatıların, dış cephenin ve iç cephedeki bölücü duvarların ses yalıtım malzemeleriyle kaplanması dışardan gelen gürültünün içeriye girmesini, bilgisayar ve proje odalarındaki istenmeyen seslerin ise yan bölümlere ulaşmasını engelleyecektir. Ayrıca, döşemelere ve kaplama altlarına konulan ses yutucu malzemelerle topuk sesi gibi darbe kaynaklı seslerin sönümlenmesi de sağlanabilir. Tesisat borularının bulunduğu alanlarda da ses yutucu malzemeler kullanılarak bina içi gürültü minimum seviyeye düşürülebilir.

Kütüphanelerde soru çözerek sınava çalışan gençler, araştırma yapan akademisyenler, projelerini yazmaya çalışan öğrenciler, çevrimiçi veri tabanından yararlanmak için bilgisayar kullananlar, kitap sevgisi ile büyümesi istenen çocuklar ve kitap okumaya gelen okur severler için farklı bölümler bulunmaktadır. Her bölüm için farklı ses yalıtım çözümleri uygulanmalıdır. Kütüphanelerin ihtiyaç duyduğu farklı çözümler için istenilen kalınlıkta uygulanan formuyla CelluBOR ses yalıtım malzemeleri tercih edilebilir. Yangını geciktiren ve başka alanlara sıçramasını engelleyen, selüloz ve bor bileşimiyle oluşan CelluBOR ses yalıtım malzemeleri A sınıfı ses yutuculuk özelliğine sahiptir. Ayrıca 70 dB ‘e kadar gürültüyü engelleyebilmektedir. CelluBOR, kütüphaneler için çok avantajlıdır.