CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

Müzisyenler İçin Ses Yalıtımının Önemi

CelluBOR

Ses yalıtımı yapmadığını düşündüğümüz, yapsa iyi olurmuş dediğimiz müzisyenler olabiliyor. Örneğin, ABD’de 1970’lerin başlarında gelişen “heavy metal” müzik türü, birçok kişi için gürültü anlamı taşıyor. Ancak bu tabii ki bir algı meselesi. İnsan, kendisini rahatsız eden her sesi istenmeyen ses olarak algılar. Oysa müzik prodüksiyonları için gürültünün kendine özel bir anlamı vardır. Söz konusu parça için uygun görülmeyen her ses, bu bizi rahatlatan su sesi de olabilir, prodüksiyon için gürültüdür. Sesi oluşturan frekanslar arasında uyum olduğu sürece hiçbir ses istenmeyen değildir. Bu nedenle müzisyenler, parçalarını kayıt altına alırken gürültü denetimi ve akustik düzeni sağlayan, iyi ses yalıtımına sahip mekânları tercih etmek zorundadır. Çünkü ses yalıtımı, çevreden gelen istenmeyen sesleri ve mekân içinde oluşan yankıyı engelleyerek müziğin kalitesini korur.

Müzisyenler Neden Ses Yalıtımı Yaptırmalı?

Müzisyenleri başarıya götüren tek etmen kendi yetenekleri değildir. Parçanın başarısını, hazırlandığı ses kayıt stüdyosu, çalışma ekibinin deneyimi ve kullanılan teknik cihazların niteliği belirler. Ancak stüdyonun sunduğu işitsel konfor, en temel unsurdur. Besteniz, sanatçınız, ekipmanlarınız ne kadar iyi olursa olsun; müziği icra ettiğiniz ortam iyi bir duyum sağlamıyorsa çabalarınız boşa gitmeye mahkûmdur.

Müziğin prodüksiyon serüveni birçok aşamadan oluşur. Provalar yapılır, ses düzeyleri ayarlanır, efektler eklenir, müzik kaydedilir ve son usta dokunuşuyla piyasaya sürülecek hale getirilir. Tüm bu aşamaların ortak özelliği, her birinin temiz duyumun yakalandığı stüdyolarda gerçekleştiriliyor olmasıdır. Ses şiddetinin ve tonunun doğru ayarlanması; bas ve tiz seslerin net, birbirinden ayırt edilecek şekilde duyulmasına bağlıdır. İyi bir duyum, başarılı müzik prodüksiyonunun ilk şartıdır. Bu ise ancak ses yalıtımıyla sağlanabilir.

Müzisyenler Ses Yalıtımına Nerelerde İhtiyaç Duyuyor?

  • Prova odaları: Prova odalarında ses yalıtımı birincil önemdedir. Performans sergilerken çevreyi rahatsız etmemek gerekir. Özellikle çalışmaların geç saatlere kadar sürebiliyor olması, çevreye duyarlılığı zorunlu kılar. Diğer yandan rahatsızlık verme endişesi, baskı oluşturarak sanatçının psikolojisini olumsuz etkileyebilir. Bu da müzikte verimliliği düşürecektir.

  • Kayıt Odaları: Kayıt odalarında ses yalıtımı ve yankının önlenmesi gerekir. Odaların pürüzsüz, sert duvarları yankıya neden olur. Özellikle, en düşük frekans dediğimiz, bas sesleri duvarlara çarpar. Böylelikle ya birbirini nötrleyerek yok eder ya da birbiri üzerine binerek sesi daha yüksek hale getirir. Bu nedenle kayıt stüdyoları, yüzen oda dediğimiz oda içinde oda formülü ile düzenlenir. Maksimum verimin sağlandığı bu yöntemde, kabine benzeyen yüzen odanın diğer birimlerle temasının kesilmesi gerekir. Frekans alışverişinin kesilmesi, ses yalıtım malzemelerinin kullanılmasıyla mümkündür. Yankı ise ses emici malzemelerle engellenir. Ancak gereğinden fazla kullanılan ses emiciler odanın sağırlaşmasına, tüm sesleri yutmasına neden olur. Bu da seslerin yanlış seviyelerde kaydedilmesi demektir. Diğer yandan, kullanılan ses yalıtım ve akustik malzemeleri yüksek ses altında dökülmeyecek yapıda, sağlığa uygun, organik olmalıdır.

 

  • Makine Odası: Makine odası ortam gürültüsünü artıran, istenmeyen seslere neden olan, işitsel konfor koşullarını bozan her türlü cihazın izole edildiği odadır. Akustik düzenlemeye gerek duyulmayan bu odada bilgisayar sabit diskleri, fanlar ve enerji sağlayıcılar gibi ses çıkaran elektronik cihazlar bulunur. Bu odalarda ses yalıtımı ile gürültü denetimi sağlanarak, seslerin müzik kayıtlarına sızması engellenir.

Müzik stüdyolarında etkili sonuçlar alabilmek büyük ölçüde, kullanılan ses yalıtım malzemelerine bağlıdır. CelluBOR’un insan sağlığına uygun, organik ve A sınıfı ses yutuculuğa sahip malzemeleriyle stüdyonuzda iyi bir duyum yakalayabilirsiniz. Üstelik püskürtme ve serme uygulamaları ile estetik görünümden taviz vermeden…