CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

Sanayi Bölgelerinde Ses Yalıtımının Önemi

CelluBOR

Sanayi Bölgelerinde Ses Yalıtımının Önemi

Sanayi bölgeleri, insan sesine makine seslerinin karıştığı; gürültünün e üst seviyede olduğu çalışma alanlarıdır. Sanayi bölgelerinin bu denli gürültülü bir ortama sahip olması, çalışma koşullarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bir insanın çalışma hayatından verim alabilmesi için iyi bir uyku kalitesine, sağlıklı beslenme düzenine ve stressiz bir yaşama ihtiyacı vardır. Peki, sanayi bölgeleri gibi istenmeyen seslerin her yerden duyulduğu bir iş ortamında sağlıklı kalabilmek mümkün mü?

Sanayi Bölgelerindeki Gürültünün Yol Açtığı Sorunlar

Sanayi bölgelerinde ses yalıtımı, sağlıkla doğrudan ilgili olduğu için önemlidir. Yüksek ve düzensiz sesler, çalışanlarda işitme kayıplarına neden olmaktadır ancak; işitme kaybına giden süreç hemen gerçekleşmez. Gürültünün hâkim olduğu sanayi bölgelerinde çalışanlar birbirini duymak için bağırmaya başlar. Bağırarak konuşmak alışkanlık hâlini alır. Bu bağırma hâli ve yüksek sesli uyaranlar nedeniyle, çalışanlarda artan bir asabiyet gözlemlenmeye başlar. Sabır ve tahammül eşiğini hayli düşüren bu asabiyet, çalışanlar arasında gerginliklere hatta kavgalara dahi neden olabilir. Çalışanların iş verimini düşürmekle kalmaz, işlerini zevkle yapmanın önüne geçer. Çalışanlar arasındaki gerginliklere ve iletişimdeki problemlere, nihayetinde işitme kayıpları da eklenir. Zihinsel yorgunluklar oluşmaya başlar, uyku kalitesi düşer. Uyku kalitesi düşen çalışanların algı düzeylerinde ve konsantrasyonlarında problemler çıkmaya başlar. İş konsantrasyon güçlüğü çeken, dalgın çalışanların iş kazası yapma riski artar. Ses yalıtımı yapılmayan sanayi bölgelerinde çalışmak bir nevi işkenceye dönebilir.

Sanayi bölgelerinde ortaya çıkan gürültü sadece çalışanları etkilemez. Civardaki yaşam alanları da yüksek sesten olumsuz etkilenir. Çarpık kentleşmenin sonuçlarından biri de sanayi bölgelerinin ve yaşam alanlarının iç içe olmasıdır. Bu nedenle, sanayinin gürültüsü sadece çalışanları etkilemekle sınırlı kalmaz. Sanayi bölgelerine yakın bir yerde ofisiniz veya eviniz varsa, gürültüden etkilenmemek için kendi binanıza ses yalıtımı yaptırmanız gerekebilir. Diğer yandan, gürültünün içeriden dışarıya veya dışarıdan içeriye geçişini engelleyen ses yalıtımı ile sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. Ses yalıtım malzemelerine ek olarak; sesin kapalı alanlarda homojen dağılmasını sağlayan, çınlama ve yansıma gibi sorunları ortadan kaldıran ses yutucu malzemeler de kullanılabilir. Daha çok mimari akustik düzenlemelerde tercih edilen ses yutucu malzemelerle, gürültünün kontrol altına alınması sağlanır.

Ses yalıtımı uygulanan sanayi bölgelerinde, çalışma ortamının stresi azalır. Gerginliklerin yaşanmadığı, kavgaların olmadığı iş ortamlarında çalışan verimliliği artar. Çalışanlar arasındaki bağ olumlu yönde ilerler. Çalışmaktan alınan keyif artar. İşitme kaybı ve iş kazası riski düşürülmüş olur. Sanayi bölgelerinde ses yalıtımı yaptırıldığında, çalışanların algısının açık ve dinç olduğu görülecektir.