CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

Ses Yutucu Malzemeler Nelerdir

CelluBOR

Ses Yutucu Malzemeler Nelerdir?

Ses yutucu malzemeler ses yalıtım malzemeleri kapsamında değerlendirilse de farklı bir işleve sahiptir. Ses yalıtım malzemeleri, sesin diğer tarafa geçişini engellemek için sızdırmazlık prensibine dayalı olarak işlev görürken; ses yutucu malzemeler bulunulan ortamdaki sesin akustik düzenini ve gürültü kontrolünü sağlamak için kullanılır. Camilerde, toplantı odalarında, konser salonlarında, müzik stüdyolarında, okullarda ve fabrikalarda ses yutucu malzemeler kullanılır. Ses yutucu malzemeler ses yutma kat sayı değerlerine, boyutlarına, üretimlerinde kullanılan ham maddeye ve dış görünüşlerine göre farklılıklar gösterir. Ses yutucu malzemeler, yapı ve ortama uygun bir şekilde seçildiğinde gürültüyü kontrol altında tutar, tesisat kaynaklı istenmeyen sesleri engeller ve döşemelerdeki darbe kaynaklı seslerin azaltılmasını sağlar. Ayrıca büyük alanlarda sesin homojen bir şekilde yayılmasında, odaklanma ve yankı problemlerinin giderilmesinde rol oynar.

Ses yutucu malzemeler temas ettikleri sesi sönümleyerek yok eder. Bu nedenle kapalı alanlardaki gürültünün kontrol altına alınmasında ses yutucu malzemelerden faydalanılır. Ses yutucu malzemenin ne kadar etkin olduğunu anlamak için ses yutucu kat sayı değerine bakılmalıdır. Kat sayı değerleri 0 ile 1 arasında değişir. Eğer yüksek verim almak istiyorsanız 0.20 ‘den büyük yüksek ses yutucu kat sayı değerlerine sahip malzemeleri tercih edebilirsiniz.

Gözenekli Hücreli Ses Yutucu Malzemeler

Gözenekli ses yutucu malzemelerin içerisinde kanallar yer alır. Bu kanallar bir sesle temas ettiğinde sürtünme meydana gelir. Sürtünme esnasında kanallar ses dalgasının sıkıştırır ve sürekli yön değiştirmesine neden olarak sönümlenmesini sağlar. Bu esnada ses enerjisinin bir kısmı da ısı enerjisine dönüşür. Malzemenin gözenek miktarı arttıkça ses yutuculuk oranı da artar.

Selüloz yünü, mineral yünü, cam yünü ve taş yünü hücrecikli yapıya sahip gözenekli ses yutucu malzemelerdir. Bu tür malzemelerin uygulama alanındaki kalınlığı arttıkça alınan verim de artar.

CelluBOR Sprey A Sınıfı Ses Yutucu

CelluBOR Spray, akustik düzenlemeler ve ses yalıtımında kullanılan ek yersiz uygulama imkânı tanıyan bir üründür. Ek yersiz olduğu için ses kaçaklarına izin vermez. İstenilen kalınlıkta uygulama imkânı sunar. En önemli özelliği ise ses yutum katsayısıdır. Ses yutuculuk özelliği A sınıfında yer alan CelluBOR Spray’in ağırlıklandırılmış ses kat sayı değeri 1’dir. Bu değer bir ses yutucu malzeme için en yüksek değerdir. Yoğunluğu ise 15-150 kg/ m³ arasında değişmektedir. Aynı anda ses, ısı ve yangın yalıtımı sağlar. Selüloz yününden elde edilmiştir. İçeriğindeki selülozun en az %80’i ise atık kağıtlardan elde edilmektedir. Çevre dostudur. İçerisinde haşerat ve kemirgen barındırmaz. Gözenekli yapısı nedeniyle nefes alır, küflenmeye neden olmaz.