CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

Üniversite Amfilerinde Ses Yalıtımı

CelluBOR

Üniversite Amfilerinde Ses Yalıtımı

Üniversite amfileri insanların öğrenme ve paylaşma odaklı bir araya geldiği mekânlardır. Öğrenciler günün büyük bir bölümünü burada geçirir. Arkaya doğru gittikçe yükselen basamakları olan ve sıraların bu yükselen basamaklar üzerine konuşlandırıldığı üniversite amfileri, genellikle aynı anda çok fazla öğrencinin derse katılım sağlayabileceği şekilde tasarlanır. Kalabalıkları barındıran ve geniş bir hacme sahip üniversite amfilerinde akademik başarının sağlanabilmesi için ses yalıtımı önemlidir. 

Üniversite Amfileri İçin Ses Yalıtımı Neden Gerekli?

Öğrencilerin derse odaklanabilmesi ve konsantrasyonlarını daha uzun süre koruyabilmeleri için ergonomik tasarıma sahip dersliklere ihtiyaç vardır. Akademik iletişimin çoğunlukla sözlü olarak gerçekleştirildiği amfilerde, ses akustiğinin fiziksel konforu sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Patlayan mikrofon sesi, cihazların neden olduğu cızırtılar, dışarıdan gelen trafik sesleri ve yan dersliklerin gürültüsü, dersten alınan verimi düşürmektedir. Farkında olmasalar dahi ani ve yüksek sesler öğrenciler için stres yaratmakta, uyku problemlerine neden olmaktadır. Diğer yandan konuşmacının yankı yapan sesi, arka sıralara ulaşamayan cümleler veya duyulan sesin anlaşılamaması gibi sorunlar da öğrencilerin dersten kopmasına neden olmaktadır. Üniversite amfilerinde ses yalıtımı, nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için karşılanması gereken fiziksel koşullardan biridir.

Üniversite Amfilerinde Ses Yalıtımı

Üniversite amfilerinde ses yalıtımı yapılırken öncelikle bina keşfi yapılır. Bu keşif sırasında yapı içerisinde yer alan bölücü elemanların ses geçiş kaybı tespit edilir. Ayrıca, üniversite amfilerinde ses yalıtım projesi hazırlanırken:

  • Alanın hacmi,
  • Arka plan gürültü seviyesi,
  • Reverberasyon(Yansıma) süresi,
  • Koltuk sayısı ve yapıldığı malzeme
  • Basamaklardaki kot farkı,
  • Duvar, döşeme ve tavanda kullanılan yapı malzemeleri, 
  • Konuşmacı için ayrılan sahnenin büyüklüğü ve malzemesi
  • Hava ve darbe kaynaklı sesler

Gibi unsurlar dikkate alınarak 31 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak planlanır.

Üniversite amfilerinde kullanılacak ses yalıtım malzemeleri, yapı özellikleri dikkate alınarak seçilir. Ses yalıtımının ve akustik düzenlemenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için malzemelerin yeterli kalınlıkta ve ses köprüsü oluşturmayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

CelluBOR ses yalıtım malzemeleri ve uygulama sistemleri hem dışardan gelen gürültünün önlenmesini hem de içeride gürültüye ve yankıya neden olan sesin yutulmasını sağlamaktadır. Ses yutuculuğu A sınıfında yer alan ve 70dBe kadar ses geçirmezliğe sahip olan CelluBOR ses yalıtım malzemeleri, püskürtme tekniklerinin kullanıldığı kendine has uygulama sistemleriyle, istenilen kalınlıkta istenilen yüzeylere rahatlıkla uygulanabilmektedir. Üstelik ek yersiz uygulamayla, ses kaçaklarına neden olmaz. %100 doğal malzemelerden (selüloz yünü ve bor katkısı) yapıldığı için, uzun kullanım ömrüne sahiptir. Ses, ısı ve yangın yalıtımını aynı anda sağlaması nedeniyle maliyeti düşüktür.