CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

Yangına Dayanıklı Profesyonel Yalıtım Nasıl Olmalıdır?

CelluBOR

Isı yalıtımı, enerji verimliliğinin sağlanması konusunda en etkili yöntemlerden biridir. Isı yalıtımı yapılırken seçilecek ısı yalıtım levhası doğru seçilmelidir. Yangın güvenliğiyse ısı yalıtımı yapılırken en dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Ülkemizde binaların yangından korunması hususundaki yönetmelik gereğince, bina cephelerinde kolay alev alan malzemelerin kullanımı yasaktır. Isı yalıtım levhalarından taş yünü hiç yanmaz A1 sınıfına, EPS ve XPS ısı yalıtım levhalarıysa zor alevlenici B sınıfına girer. Isı yalıtım levhalarında bulunması gereken özelliklerin başında, ısı iletim katsayı değerinin düşük olması gelir. Su buharı geçirgenliği düşük olan malzeme kullanımı, yapının nefes almasını sağlar. Su emme özelliği en düşük olan malzemeler, diğerlerine göre çok daha az risk taşımaktadır. Seçilen malzemenin, iklim şartlarına uygun olması gerektiği gibi uygulamaya dayanacak kadar güçlü bir yapıda da olması gerekir.

 

Yangına Dayanıklı Isı Yalıtımında Kullanılan Levhalar

 

Yaygın olarak kullanılan ve yangından korunma yönetmeliğinde belirtilen gereklilikleri taşıyan malzemelerin başında taş yünü gelmektedir. Taş yününün en önemli özelliği yangın tepki sınıfları içinde A1 sınıfında olmasıdır. Bunun anlamı, yalıtım levhasının yanmaz olmasıdır. XPS ısı yalıtım levhası, yangın tepki sınıfları içinde B sınıfında yer almaktadır. Bu da zor alevlenici bir malzeme olup yangın yönetmeliğinin şartlarına uygun demektir. EPS ısı yalıtım levhası, yangın tepki sınıfı içinde B sınıfına girmektedir. Bu da zor alevlenici malzeme demektir. Taş yünü, XPS ve EPS yangın yönetmenliğine uygunsa, farkları nelerdir? Nasıl seçim yapmalıyız?

 

Isı Yalıtım Levhalarının Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması      

 

Yangın tepki sınıfına göre, en yaygın biçimde kullanılan ısı yalıtım levhalarının karşılaştırılması size bir ölçüde fikir verecektir. Taş yünü ısı yalıtım levhasının özelliklerine bakalım. Diğer levhalara göre daha ağır ve yüksek maliyetlidir. Su emme özelliği açısından en düşük performansa sahiptir. Nefes alma kabiliyetini incelersek, EPS ve XPS ısı yalıtım levhalarına göre daha iyidir. Bunlara ek olarak, su buharı geçirgenlik değeri de en iyi olan ısı yalıtım levhasıdır. Tüm bu özellikleriyle taş yünü, TSE standart kalite kriterini karşılamaktadır. XPS, ısı yalıtım malzemesi içinde en pahalı olan 2. malzemedir. Isı yalıtım performansı EPS ile karşılaştırıldığında, biraz daha zayıf olmasına rağmen taş yününden daha iyidir. Su emme değeriyse, diğer malzemeler arasında en düşük olan ve nefes alması da en az olan ısı yalıtım levhasıdır. EPS 3, ısı yalıtım levhaları içinde en ekonomik olan malzemedir. Isı yalıtım levhaları içinde, yalıtım performansı en iyi olan malzeme olmasına ek olarak; duvarların nefes almasını sağlayan su buharı geçirgenlik değeri düşüktür. Su emme değeriyse standartların içinde yer alan bir malzeme olarak karşımıza çıkar.

Yangına dayanıklı profesyonel bir yalıtım için, mutlaka alanında uzman bir ekiple çalışmalısınız. Binanınız yapım aşamasında değilse de, size en uygun çözümü sunacaklardır.