CelluBOR; yalıtımın doğal çözümü

Yılın Yatırım Ödülü CelluBOR Yalıtım'ın

Yangını ve Yayılmasını Engelleyen Faktörler Nelerdir?

CelluBOR

Yangın, insan sağlığını ve hayatını tehdit eden bir olaydır. Yangın birçok nedenden ortaya çıkabilir. Bunlardan biri, ısı yalıtımı yapılırken yangın yönetmeliğine uygun davranılmamasıdır. Isı yalıtımı yapılırken tercih edilen ısı yalıtım malzemelerinin, yangın koruma yönetmeliğine uygun olması zorunludur. Tüm binalarda ısı yalıtımı haricinde de yangın yönetmeliğine uygun davranılmalıdır. Isı yalıtımı için kullanılan ısı yalıtım levhaları, alev geçirmez sınıfında ya da zor alevlenici sınıfında bulunan maddelerden seçilmelidir.

 

Yangın Çıkma Nedenleri

 

 • İnşaat yapımında alev alması zor yapı malzemelerinin kullanılmaması
 • Elektrik tesisatı ve aydınlatma armatürlerinin doğru seçilmemesi
 • Sürtünme sonucunda yüzeylerin ısınması
 • Makinelerin ve aşırı sıcak yüzeylerin kaynak olması
 • Kesmeden, kaynak işlerinden kıvılcım sıçraması
 • Statik elektriklenme
 • Eriyen metallerin etrafa sıçraması
 • Açık alev kaynaklı yangın
 • Kendiliğinden tutuşma
 • Kimyasal maddeler
 • İş kazaları
 • Bitişik komşularda çıkan yangının diğer yerlere sıçraması
 • Sabotaj
 • Doğal afetler
 • Yangın çıkmasına neden olan insan faktörleri: bilgisizlik, bilinenleri önemsememek, tedbirsizlik, yangından korunma önlemlerinin alınmaması

 

Yangını Önleyen Yöntemler

 

Yangını önleyen en önemli yöntem, henüz yapıların inşaat aşamasında alınmaya başlanan tedbirlerdir. Yapılarda yanmaz ya da yanması çok güç yapı malzemeleri kullanılmalıdır. Yangın bölümleri oluşturmalıdır. Yangını kompartımanlara ayırmak yangının yayılmasını önleyecektir. Dumanın yayılmasını önlemek için de, duvardan sızmaları önlemeyi sağlayan tedbirler alınmalıdır. Kısa yangın çıkış yolları yapılmalıdır. Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynakları, birbirinden ayrı ve farklı yerlerde depolanmalıdır. Yangın söndürme cihazları çalışır durumda olmalıdır. Kontroller ve kontrollerin takipleri için, iyi bir bina yönetimine sahip olmalıdır. Elektrik tesisatı düzenli aralıklarla kontrolden geçirilmelidir. Gereksiz yangın yükü kaldırılmalıdır. Korunma sisteminin ve tahliye planının kontrol edilmesi ve güncellenmesi önemlidir. Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır. Sıvasız, çatlak ya da hatalı inşa edilmiş ve dolmuş bacalar kullanılmamalıdır. Bacaların temizliği yapılmalıdır. İşyeri ve kurumlarda bir yangın tahliye planı bulunmalıdır. Konutlarda da bir yangın tahliye planının yapılması zorunludur. Çünkü konut yangınlarında tahliye zamanının çok kısıtlı olduğu bilinen bir gerçektir.